Donations Have Been Made In Honor of ...

 

IN 2018:

442nd RCT Cannon Company Families

All those interned

All who paved the path for us to live free

Victor S. Abe

Choji Phil & Tsuyako Ajari

Tomi Akahori

Fred Aragaki

Kazuo and Ruth Arai

Doris Arakawa

Yutaka Asami

Zinnia Seiko Cameron

Hideo Doi

Masomi Doi

Sakae Frank Fuchita

Hiro and Chuck Fujikawa, 442nd veterans

Dr. Royce Y. Fujimoto, Sr.

William Fujioka

Helen Fujito

Teruo Fukumoto

James and Emi Furukawa

Natsuko Furuta

Yeiko Goya (100 Infantry)

Miles Hamada

Fene and Yuri Hamaguchi

Albert Hanzawa

Michi Harano

The George Harano Family

Andrew Hasegawa

The sacrifice of Hawaii soldiers

Joe Hayashi KIA 4/22/45

The Henmi and Minami Families of Santa Maria, CA

Martin and Joyce Hirabayashi

Yoshikazu & Bobbie Hiroto

Masaki and Dorothy Hoshi

Joe Ichiuji

Joe H. & Lily H. Ikuta

Eskridge Imai

Hiyoshi Imoto

William T. Ishida, WWII MIS

Harvey and Rose Itano

Yoshio Ito, Co. I, 442nd

Yoshio Iwamura

Tom Izumi

Harry & Helen Kagiwada (Heart Mountain)

Charles "Charlie" Kariya

Shigeo and Yoshie Kato

Takeshi Kawakami

Tom Kawakami

Cike C. Kawano

Yasuo & Mieko Kenmotsu

Rev. Kenji Kikuchi

Miyoka Kimura (Kajioka)

Mikio Kirihara

SGT Teruo Kitashima

George Kobori

Tadashi Kojima

Masao and Shizuye Kondo

Joe Kubota

Katsumi Kumamoto

Tokuo Kurosaka

Shinobu G. Kusunoki

John Kyono

Mary Lain

Tadao "Beanie" Liayashi KIA 4/23/45

The Maruyama Family

Akira Ike Masaoka

Congressman Mike Masaoka

Masanori and Fujiko Matsui

Amy Matsumoto

Jimmie Masaharu Matsumura (MIS)

Goichiro  Mayeda

Yataro Minami

Haruji and Mitsie Miya

Ronald T. Miyahira

Tsutornu Mochizuki

Shige Morimune

Ethel S. (Yoda) Mukai

Dr. Cromwell and Mrs. Kyoko Mukai

Dr. Raymond Murakami, D.D.S.

Chitoshi Muranaka

Hiroshi Fred Nagano

Shigeki and Iwaye Nakaguchi

Steve Nakaji (MIS)

Frank Yoshinobu Nakamura

Yoneto Nakata, WWII Veteran (MIS)

State of Washington Nisei Vets

All Niseis

Hiroshi Nishikubo

Jinobu Nishimori

Mike Nishio

Mr. and Mrs. Thomas Torozo Nishio

Joanne Obata

Gen Ogata

Edward and Sara Okada

Tosh Okamoto

Uso Okamura

Hideo Okanishi

Masaharu & Masatada Okumura

Racial Harmony

Tro, Barry, and Kiyoshi Saiki

Kiyoshi and Kazue Sakamoto

Roy Sakasegawa

Jitsuo Sanehiro, MIS

Rinks Atsushi & Helen Sano

Gregory Allen Sato

Walter Yoshio Sato

Haruto and June Teruko Shimazu

Munro Shintani, 442nd RCT, F Co.

Chuji Shito

Yadichi Suemoto

Kimiko Suyemasa

Namiko Suzuki

Kenny Ryosuke Suzuki, USMC, KIA-Vietnam

Shigeru and Kimiyo Takahashi

Ken Tamura

Janet Y. Tanaka

Maurice J. Tanaka

Takuji Tanaka

Paul Tani

Tosh and Mary Tawara

John Teranishi

Rufus Tojo (522nd)

Walter Tomita

Yuriko Lily Torigoe

Mrs. Toyoko Yonamine Townsend

Kiyashi Uchida

Michichiko "Mike" Wada

Rev. Masahiko Wada

Joseph Wakamatsu

George M. Wakiji

Amy Watada

Tokuzo & Mitsuko Watanabe

Ben T. Yamagiwa

Fumie Yamamoto

Jim Yamaoka

The Masuo Yamasaki Family

Charles T. Yetter, Jr.

Larry Yoshii

IN 2017:

The 442nd Veterans Who Served in WWII

Victor S. Abe

Betty Chiyoko Akahori

Tomi Akahori

Mr. & Mrs. Noboru & Michiko Akitomo

Kaz & Ruth Arai

Marie & Kiku Arakawa

Thelma Sumiye Mabara Burge

Teruko Ueda Cross

George Dakuzaku

Fred K. Enseki

Linda Fujioka

Yeiko Goya, 100th Infantry

The Hamachi family

Michi Harano

Andrew T. Hasegawa

Tadao "Beanie" Hayashi (KIA)

Joe Hayashi (KIA-MOH)

Kase Higa

Shigeo & Jiro Bruce Higaki

Louis & Sharon Hirakawa

Doris and Tosh Hoshide

Thomas & Kiyo Ichikawa

J.K. Ichinaga family

Stanley Eiich Igawa

George Toshimi Igawa

Mark Hiromi Imai

Eskridge Imai

William Imamoto, G Co. Med., 442nd

Saburo & Michigo Inouye

The Issei

Mr. & Mrs. Yoshio Iwamura

Helen Kinue Kagiwada

Haruo Kaku

Tsujio Kato

Gunichi Kawamoto

Cike C. Kawano

The Kawasakis

Rev. Kenji Kikuchi

Robert T. Kimura

Miyoko Kimura

Teruo Kitashima

Masao & Shizuye Kondo

Ernest and Tokiko Kozuma

Shigeru Kuba

Tok Kurosaka

Kazu Nishioka Lew

Thomas Masuda

Fujiko Matsui

Jimmie Masaharu Matsumara

Tamiki Mayeda

Hiroshi Mayeda

Goichiro Mayeda

Haruji & Mitsie Miya

Ronald & Bertha Miyahira

Jim J. Miyazaki

Victor Isamu Mizuno

Samuel S. Morinaga

Kenji John Morino

Ethel Sueko (Yoda) Mukai

Yoshiaki & Kiyoko Murakami

George and Judy Murakami

The Murakami family

Dr. Ray and Mary Murakami, in honor of their 90th birthdays

Yoshio Nagahiro

Elbert & Mary Nagashima

Jim Nakahara

Steve Nakaji

Dr. and Mrs. Yoshio Nakaji

Yoshio & Lillian Nakaji

John Nakamura

Yoneto Nakata, MIS

Rose Shizuko Nakeno

Francis & Mailyn Nihei

Mr. and Mrs. Thomas Torazo Nishco

Hiroshi Nishikubo

Jinobu Nishimori

Hiroshi & Helen Nishimura

Gen Ogata

Fumi (Alice) Ogawa

Edward K. and Sara T. Okada

Mr. Enro Okada (442nd)

Mary Nobuko Okamoto

Asakichi & Rika Okamura

Hideo Okanishi

George J. Omi

Dick One

John Oshida

Mr. John M. Ota & Mrs. Sydney S. Ota

SGT Kiyoshi "Kayo" Ota

George Oyama

Kiyoshi Kay Saiki & Barry Saiki

Roy Sakasegawa

Jitsuo Sanehira

Rinks & Helen Sano

Fusako Sasaki

Andrew Y. Sase

Walter Yoshio Sato

Teruko June Shimazu

Seitaro & Shikiye Shimojima

Cal Shintani

Shiro & Shizuko Shiraishi

Ikuo & Esther Suruki

George S. Suyehiro

Genkatsu Suzuki

Dr. Suzuki Suzuki

Vincent Tajiri

Shigeru & Kimiyo Takahashi

The Takata relatives

Yasuo Takenaka

Masami Tanabe Service Company

Maurice Tanaka

Chiyono Tanimoto

Paul Tanimoto

Tosh & Mary Tawara

Denis Teraoka

Paul Ichiru Terasaki

Rufus Tojo

Walter Tamaji Tomita

Yuriko Lily Torigoe

Mrs. Toyoko Y. Towns

SFC Wardell & Mrs. Toyoko Townsend

Masuo Tsuda

Jerry Y. Uemura

Matsunobu Urada

Sataro Uyeda family

Charles T. Vetter, Jr.

 Victims of prejudice worldwide

Jack Wakamatsu

George Wakiji

Raymond Waltz

Amy Watada

Arnold Watanabe

Sadami Yada

Ben T. Yamagiwa

Masuo & Satoko Yamasaki, who were incarcerated at Tule Lake

Takashi Yamashita

Minoru Yasui

1st Lt. Hitoshi Yonemura

Akira G. & Toshiko S. Yoshida

Harry Yoshifusa

Yasuko Yoshikawa

Tim & Frances Yoshimiya

Dr. (MAJ) Ikuro Roger Yoshino

In 2016:

Nobora & Michiko Akitomo

Doris Arakawa

Fumi Ashizawa

Sue Embrey

Dr. Horace Z. Feldman

Hiroshi Fujikawa

Kiyoshi Fujimoto

Jiro B. and Shigeo Higaki

Louis Hirakawa

Susie Ichiuji

Masaji Inoshita

Fumio Itow

Mr. and Mrs. Harry Y. Kagiwada

Frank M. Kaito

Tsujio Kato

Takeshi Kawakami

Cike C. Kawano

Rev. Kenji Kikuchi

Teruo Kitashima

Hamzaburo Kochi

Karen Korematsu

Joe Kubota

Jack Kunitsugu

Tokuo Kurosaka

Carl Matsuda

Masaru & Kay Matsukado

George and Amy Matsumoto

Jimmie Masaharu Matsumura

National Japanese American Memorial Foundation

Jim J. Miyazaki

Fred & Evelyn Murashige

Janet Suga Murga

Steve Nakaji

Sam Masahe Nakanishi

Yoshiko and Roy Nakano

Yoneto Nakata

Helen Nishimura

Henry and Miwako Nishizu

Betty Yoshiko Oda

In Honor of Hideo Okanishi

Kazuo Okinaka

Masanaru Okumoto

George J Omi

Isami & Mitsuye Oyama

Isamu Ozasa

Issei Pioneers

Kiyoshi Saiki

Etsuko Sakashita

Roy H. Sato

Tetsuo Shigaya

Haruto & June Shimazu

Julia Shin

Shiro Shiraishi

George Suyehiro, (MIS)

Genkatsu Suzuki

Henry Suzuki

Shigeru & Kimiyo Takahashi

Maurice Tanaka

Janet Tanaka

Ayako Tomita

Walter T. Tomita (Tamaji), Sr.

Yuriko Lily Torigoe

Tokuzo and Mitsuko Watanabe

Kinko & Shotaro Watanabe

Masako Mary Yamada

Lois Yamaguchi

Masuo & Satoko Yamasaki

Masao Yamashiro

Eddie Yamato

Hitoshi Yanamura

Tsuvu Yonamine

Mr. Tim Yoshimiya

Minora Yosui

Johnny Yukahara