Donations Have Been Made In Honor of ...

 

In 2016:

Nobora & Michiko Akitomo

Doris Arakawa

Fumi Ashizawa

Sue Embrey

Dr. Horace Z. Feldman

Hiroshi Fujikawa

Kiyoshi Fujimoto

Jiro B. and Shigeo Higaki

Louis Hirakawa

Susie Ichiuji

Masaji Inoshita

Fumio Itow

Mr. and Mrs. Harry Y. Kagiwada

Frank M. Kaito

Tsujio Kato

Takeshi Kawakami

Cike C. Kawano

Rev. Kenji Kikuchi

Teruo Kitashima

Hamzaburo Kochi

Karen Korematsu

Joe Kubota

Jack Kunitsugu

Tokuo Kurosaka

Carl Matsuda

Masaru & Kay Matsukado

George and Amy Matsumoto

Jimmie Masaharu Matsumura

National Japanese American Memorial Foundation

Jim J. Miyazaki

Fred & Evelyn Murashige

Janet Suga Murga

Steve Nakaji

Sam Masahe Nakanishi

Yoshiko and Roy Nakano

Yoneto Nakata

Helen Nishimura

Henry and Miwako Nishizu

Betty Yoshiko Oda

In Honor of Hideo Okanishi

Kazuo Okinaka

Masanaru Okumoto

George J Omi

Isami & Mitsuye Oyama

Isamu Ozasa

Issei Pioneers

Kiyoshi Saiki

Etsuko Sakashita

Roy H. Sato

Tetsuo Shigaya

Haruto & June Shimazu

Julia Shin

Shiro Shiraishi

George Suyehiro, (MIS)

Genkatsu Suzuki

Henry Suzuki

Shigeru & Kimiyo Takahashi

Maurice Tanaka

Janet Tanaka

Ayako Tomita

Walter T. Tomita (Tamaji), Sr.

Yuriko Lily Torigoe

Tokuzo and Mitsuko Watanabe

Kinko & Shotaro Watanabe

Masako Mary Yamada

Lois Yamaguchi

Masuo & Satoko Yamasaki

Masao Yamashiro

Eddie Yamato

Hitoshi Yanamura

Tsuvu Yonamine

Mr. Tim Yoshimiya

Minora Yosui

Johnny Yukahara